Ofset I Digitalna Štampa

OFSET ŠTAMPA

Najčešće korišćena tehnika štampe gde se štampana slika prenosi sa grafičke forme preko gumom obloženog cilindra na štampani materijal. Takav način indirektne štampe omogućava visok kvalitet odštampanog materijala. Postoji više različitih podvrsta indirektne štampe od kojih je postupak ravnog ofseta danas najrasprostranjeniji postupak štampanja; ona pokriva 80% štamparske delatnosti u celom svetu. Osnovne prednosti ofset štampe su mogućnost štampe različitih proizvoda u visokom tiražu i kvalitetu a po niskoj tržišnoj ceni. Tehnikom ofset štampe, štampaju se kolorni katalozi, brošure, knjige, ambalaža, etikete, nalepnice i drugo. Takođe se obavljaju i jednobojni i dvobojni poslovi.

DIGITALNA ŠTAMPA

Odlikuje se velikom brzinom izrade i odličnim kvalitetom otiska, a idealno je rešenje za sve oblike manjih i srednjih tiraža. Digitalnom štampom se mogu dobiti svi štampani proizvodi na sjajnim, mat ili specijalnim papirima.

Ponosni smo što smo vodeća štamparija koja olakšava štampu svih potrebnih materijala.